ฟักข้าว  จากผักพื้นบ้าน สู่ผลิตภัณฑ์ ยา
อาหารเสริม  และเวชสำอางค์ สารอาหาร  ในลูกฟักข้าว  ที่สำคัญได้แก่ ไลโคปีน  และเบต้าแคโรทีน  ซึ่งเป็นสารต่อต้าน 
อนุมูลอิสระที่จำเป็น สำหรับร่างกาย  รายงานวิจัยพบว่าในฟักข้าว มีสารไลโคปีน
มากกว่าในมะเขือเทศถึง 10 เท่าและมี
เบต้าแคโรทีน มากกว่าในแครอทถึง 10 เท่า

The development in
medical science prolongs the average age of human life, but not the age of skin.  There are many assumptions & theories about the cause of lines, wrinkles & skin aging.  The most acceptable concept is the Free-Radical Theory of Aging.  Cells
accumulate free radical damage from the metabolism process.  A free radical is any atom or molecule that has a single unpaired electron in an outer shell which starts chain reaction to damage constituent of cells, i.e. protein, collagen, hyaluronic acid, enzyme change and nucleic acid.  Oxidation of
fatty acid destroys cell wall, causes cancer, wrinkles & skin aged.  Vitamin A from beta-carotene & lycopene,Vitamin C & E are anti-oxidants which terminate these chain reactions by removing free radical intermediates, and inhibit other oxidation reactions.  Therefore, Gac is prized for its ability to
reduce wrinkles, promote regeneration of collagen and slow down skin aging.
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE